Mustafa ELDENİZ

"Boğazda yalılar" tuval üzeri yağlıboya 60*60 cm