Adem GENÇ

"Gavurdağı bozlağı IV. " tuval üzeri yağlıboya 178*200 cm