Güngör TANER

"Cobalt" tuval üzerine akrilik 100*150 cm