Turgut ATALAY

"Keçiler" tuval üzeri yağlıboya 30*40 cm