Sultan REŞAT

Süvari Yüzbaşı vekili Mustafa Raşid efendiye 5.dereceden mecidi nişan verildiğine dair 1315/1899 tarihli berat 56*37 cm