David UGHRELİDZE

Peyzaj tuval üzeri yağlıboya 35*45 cm