Mümin CANDAŞ

"Geçmişin kıyısından" tuval üzeri yağlıboya 30*40 cm