İbrahim MISIRLIOĞLU

"Galata" tuval üzeri yağlıboya 80*66 cm