İbrahim ÇALLI

Peyzaj duralit üzeri yağlıboya 38*46 cm imzasız,eserin Bayram Karşit raporu mevcuttur.