Ege ERTÜKEL

"Say cheese" tuval üzeri yağlıboya 120*110 cm