Hafız Mehmed MUHARREM

Sülüs ve Nesih hat ile yazılmış icazetname28*34 cm hicri 1300 tarihli,icazeti veren Tahsin HİLMİ ve Hüseyin HİLMİ efendi