Münif FEHİM

"Adem ile Havva duralit üzeri yağlıboya 31*24 cm