Cancel and Refund Conditions

27.11.2014 tarihli 29188 sayılı Remi Gazetede yayımlanan MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ uyarınca “ALICI”nın elektronik ortamda ihaleye girerek pey verdiği ESER ile ilgili olarak; CAYMA HAKKI mevcut değildir.