Murat TOLGA

"Horoz" Tuval üzeri yağlı boya 25*50 cm